5S İş Güvenliği Levhaları Özellikleri Nelerdir?

5S İş Güvenliği Levhaları Özellikleri Nelerdir?

5S iş güvenliği levhaları Ayıkla,Düzenle,Temizle,Standart,Disiplin adı altındaki 5 maddenin uygulanması ile ilgili bilgiyi içeren tabeladır.”,”5S iş güvenliği levhaları Ayıkla, Düzenle, Temizle, Standart, Disiplin adı altındaki 5 maddenin uygulanması ile ilgili bilgiyi içeren tabeladır. 5S iş güvenliği levhaları firmanın içeriği, faaliyetleri göz önünde bulundurarak hazırlanmaktadır. Günümüz ticaret sektöründe en önemli uyarı sistemlerinden biri 5s iş güvenliği levhalarıdır. İnsan güvenliğinin tehdit altında olduğu sahalar arasında bu tür levhaların bulundurulması zorunlu hale gelmiştir. Bölgenin insan hayatını tehdit ettiğini belirten ve belirli uyarıları içerisinde barındıran 5s iş güvenliği sertifikaları birçok ülke ve şehirde kullanılmaktadır. İş güvenliği levhaları türkiye’nin büyük illerinden biri olan Ankara’da büyük kullanım alanına sahiptir.Güvenlik levhalarının kullanımının yaygın olduğu illerden biri olan Ankara bünyesindeki inşaat ve birçok alanda gelişmelerin yaşanması bu tür levhaların kullanımını sıklaştırmıştır. Levhalar insan güvenliği ve sağlığını korumak amaçlı kullanılmaktadır. Ankara 5S iş güvenliği levhaları firmanın içeriği ve faaliyetleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. 5S levhaları sınıflandırma, düzenleme, temizlik, standartlaştırma, disiplin olarak 5 madde üzerinden firma ya da şirket hakkında bireylere bilgi vermektedir.

5S İş Güvenliği Levhaları Özellikleri Nelerdir?

5S levhasını kullanan firma ilk sıralamadaki sınıflandırma kavramını bünyesindeki faaliyet sonucu oluşan ürünlerin önemine göre sınıflandırmaktır. Ankara ilinde faaliyet gösteren firmanın içerisindeki ürün ve materyallerin kolaylık sağlayacak şekilde gerçekçi ve kolay bulunacak şekilde sıralandırılmasına sınıflandırma denmektedir. Ankara 5S iş güvenliği levhaları ile firma uv baskı ile ürettiği ürün veya üretilen ürün amacıyla bünyesinde bulundurduğu farklı malzemeleri hem kendi üretim disiplini hem müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde sınıflandırmaktadır.Şirketin muhasebe kayıtları üzerinde önemli bir yeri olan demirbaş malzemeler ve diğerleri açısından önemlilik arz etmektedir. 5S levhalarının arasında bulunan ikinci terim düzenleme kavramı ise; şirketlerin faaliyetleri konusunda olan eşyaların malzeme ve teçhizatların belirlenen ve gerekli görülen yerlerde olması gerekmektedir. Sağlık ve güvenlik amacıyla her firmanın bünyesinde bulundurulması zorunlu kılınmış teçhizatların her çalışanın bulabileceği belirlenen yerlerde olması önemlidir. Düzenlilik kavramı ile de çalışan, firma ve müşteri güvenliği göz önünde bulundurulmaktadır. 5S levhalarında belirlenen bir diğer kavram da temizliktir. Her iş yeri üzerinde önemini sürdüren temizlik faaliyetleri de bu levhalarla belirli şekillerde ve düzenli şekilde yapılacak temizlik işlevlerini kapsamaktadır.Standartlaştırma kavramı ile belirtilen tüm bu önemli özelliklerin belirli kurallar ve düzenlemeler içerisinde devamlı bir şekilde yapılarak denetlenmesini ifade etmektedir. Son kavram da disiplin olup her büyük küçük ve orta ölçekli firmanın bünyesinde olması gereken, firmanın devamlılığını sağlayacak hususlardan olmaktadır. Ankara ili içerisinde bulunan birçok köklü firma bu şartları sağladığını uyarı ve ikaz etiketleri ile müşterilerine kanıtlamaktadır.

5S İş Güvenliği Maddeleri Nelerdir?

  • Ayıklama : Gerekli olan malzemeler ve araçlar ile,  gereksiz ve atmamız gereken malzemelerle ilgili uyarılar.
  • Düzenleme : Kullandığımız malzemelere daha sonra tekrar ihtiyaç duyduğumuzda kolayca bulunacak şekilde yaptığımız düzenlemelerdir.
  • Temizleme : Çalışma öncesi veya sonrasında çalışma sahasını temizlemek, süpürmek, araçları ve malzemeleri temiz kullanmaktır.
  • Standartlaşma : İlk 3 S maddede istenilen görevlerin sürekliliğinin sağlanmasıdır.
  • Disiplin : Bu yapılan işlemlerinin devamlılığının sağlanması için kalıcı bir alışkanlık yaratılmasıdır. Sağlanacak disiplin ile belirlenen prosedürlere uyumu sürekli hale getirilmelidir.

Benzer Haberler

Yeni Haberler