İş Güvenliği Levhaları

İş Güvenliği Levhaları ile oluşabilecek iş kazalarının önceden önlenmesi amaçlanmaktadır.

İş güvenliği levhaları yapılan işin getirdiği tehlikelerden uzak durmak amacıyla üretilen içerisinde çeşitli semboller ve uyarı yazıları içeren levhalardır. İş hayatında yapılan işin risk derecesine göre belirli yaralanmalar, sakatlanmalar hatta can kayıpları meydana gelebilmektedir. Bu tarz durumların önüne geçebilmek amacıyla günümüzde iş güvenliği dünyada ve ülkemizde yükselen bir trend haline gelmiştir.  Beyaz yakalı olsun mavi yakalı olsun her türlü iş çevresinde artık iş güvenliği yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir.

Artık iş güvenliğini korumak ve oluşturmak amacıyla yeni meslekler bile oluşturulmuştur.

İş güvenliği Levhaları Neden Önemlidir?

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren unsurlardan biri olan iş güvenliğinin vazgeçilmez unsuru olan iş güvenliği levhaları günümüzde hemen hemen her iş kolunda sıklıkla kullanılmaktadır. Yasal olarak kullanılması zorunlu olan iş güvenliği levhaları birçok kazayı henüz gerçekleşmeden önlemek amacıyla uygun yerlere konulur.

Çeşitli uyarılar ve yönlendirmeler içerebilir. Ancak iş güvenliği levhalarının en önemli kullanım sebebi içinde bulunulan işin şartlarına uygun kuralları belirtmektir.

Bu kurallara uyan kişiler kazalardan uzak duracak ve can kaybı ya da yaralanma gibi olumsuz durumlardan uzaklaşacaklardır.

333 Etiket kendi bünyesinde uyarı ve ikaz etiketleri imalatını da gerçekleştirmektedir.

Levhaların Renkleri ve Anlamları

İş güvenliği levhası iş içinde çalışan insanlara çok kısa sürede hitap etmek zorundadır bu yüzden genellikle çok kısa ve net mesajlar içerir. İş güvenliği levhaların 3 ana unsuru vardır bunlar; renkler, semboller ve yazılardır. Semboller ve yazıların anlamı herkes tarafından bilinmektedir ancak renk konusu kafa karışıklığına sebep olabilmektedir peki bu levhaların üzerlerindeki renkler ne anlama gelmektedir.

Kırmızı: Çok çarpıcı ve dikkat çekici bir renk olan kırmızı en hızlı şekilde dikkat çekmek amacıyla kullanılmaktadır. Kırmızı rengi iş güvenli levhalarında, Dur – Yasak anlamına gelebilirken aynı zamanda ateşe gönderme yapmak amacıyla yangınla mücadeleyi de teslim etmektedir.

Sarı: Kırmızıya nazaran daha az dikkat çekici olan sarı rengi olası tehlikeleri anlatmak amacıyla kullanılır. Bu tehlikeler yangın, patlama gibi olabilmektedir ayrıca engellerin gösterilmesi amacıyla da kullanılabilir.

Yeşil: Tehlikeli olmayan durumları kaçış yollarını acil çıkışlar ve ilk yardım gibi durumları anlatmak amacıyla yeşil rengi kullanılır.

Mavi: Belirli emirleri ve yönlendirmeleri göstermek amacıyla kullanılan mavi rengi aynı zamanda kişisel koruma araçları kullanma zorunluluğunu da anlatabilir.