İş Güvenliği Levhası

İş Güvenliği Levhası

İş Güvenliği Levhası Nedir?

Bahsi geçen levhalar, yapılan işin getirdiği tehlikelerden uzak durmak amacıyla üretilir. İş güvenliği levhası, çerisinde çeşitli semboller ve uyarı yazıları içeren levhalardır. Çalışma hayatında yapılan, risk derecesine göre belirli yaralanmalar, sakatlanmalar hatta can kayıpları meydana gelebilmektedir. Bu tarz durumların önüne geçebilmek amacıyla günümüzde iş güvenliği, dünyada yükselen bir trend haline gelmiştir. Beyaz yakalı olsun, mavi yakalı olsun her türlü iş çevresinde artık iş güvenliği yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir.

Bu levhalar ile birlikte oluşabilecek iş kazalarının önceden önlenmesi amaçlanmaktadır. Artık iş güvenliğini korumak ve oluşturmak amacıyla yeni meslekler bile ortaya çıkmıştır.

Bu levhaların etiketler üzerinde kullanımı da sıklıkla görülmektedir.

İş Güvenliği Levhası Neden Önemlidir?

333 Etiket kendi bünyesinde, uyarı ve ikaz etiket imalatını da gerçekleştirmektedir.

İş içinde çalışan insanlara çok kısa sürede hitap etmek zorundadır. Bu yüzden genellikle çok kısa ve net mesajlar içerir.

İş güvenliği levhalarının 3 ana unsuru vardır. Bu 3 ana unsur; renkler, semboller ve yazılardır.

Semboller ve yazıların anlamı herkes tarafından bilinmektedir. Ancak renk konusu kafa karışıklığına sebep olabilmektedir.

Renkler ve Anlamlar

Kırmızı: Çok çarpıcı ve dikkat çekici bir renk olan kırmızı, en hızlı şekilde dikkat çekmek amacıyla kullanılmaktadır. Kırmızı rengi; iş güvenliği levhalarında “Dur-Yasak” anlamına gelmektedir. Aynı zamanda ateşe gönderme yapmak amacıyla yangınla mücadeleyi de temsil etmektedir.

Sarı: Kırmızıya nazaran daha az dikkat çekici olan sarı rengi, olası tehlikeleri anlatmak amacıyla kullanılır. Bu tehlikeler yangın veya patlama şeklinde olabilmektedir. Ayrıca engellerin gösterilmesi amacıyla da kullanılabilir.

Yeşil: Tehlikeli olmayan durumlar, kaçış yolları, acil çıkışlar ve ilk yardım gibi durumları anlatmak amacıyla yeşil rengi kullanılır.

Mavi: Belirli emirleri ve yönlendirmeleri göstermek amacıyla kullanılan mavi rengi, aynı zamanda kişisel koruma araçları kullanma zorunluluğunu da anlatabilir.