Önce İş Güvenliği Levhaları

Önce İş Güvenliği Levhaları

“Önce iş Güvenliği levhaları, işçinin işe başlamadan önce iş güvenliği ile ilgili tedbirleri almasını ve oluşabilecek iş kazalarına karşı kendini güvenceye alması konusunda uyaran ve bilgi veren iş sağlığı ve güvenliği uyarı ikaz levhalarıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte iş kazalarında meydana gelen artış, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından alınan bazı tedbirler ve uygulamaya konulan yönetmeliklerle önlenmeye çalışılmaktadır. Bakanlık çalışmaları neticesi her kurumda İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı bulundurmak ve çalışanları konu hakkında bilgilendirmek zorunlu kılınmıştır. Aslında iş kazaları alınacak basit önlemlerle önlenebilir veya azaltılabilir seviyededir. Basit önlemlerin en başında iş güvenliği levhaları gelmektedir. Gerek çalışanı gerekse iş yerine gelen müşterileri uyarıcı ve yönlendirici levhalar, uv baskı ile imal edilip birçok muhtemel kazayı önlemekte kullanılmaktadır. Bu levhalar sayesinde pek çok kaza oluşumundan önce durdurulmakta ve iş yeri güvenliği sağlanmaktadır. Levhaların renk ve şekilleri yönetmelikle belirlenmiş olup nizami kurallara uygun olmak zorundadır. Hangi iş yerinde hangi levhaların kullanılması gerektiği ve nerelerde ne şekilde bulunması gerektiği iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenmektedir. İş güvenliği levhaları 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 10. Maddesi uyarınca iş yerlerinde bulunan riskleri ortadan kaldırmak veya en az düzeye indirgemek, işin organizasyonu nedeniyle alınabilecek tedbirleri en baştan çalışanlara ve müşterilere bildirmek amacıyla düzenlenmişlerdir. Kullanıldığı yerdeki durumuna göre boyutları belirlenmiş, uyarının niteliğine göre renk ve şekiller benimsenmiştir. Levhaların tümü uluslararası kullanıma uygundur ve dili ne olursa olsun tüm insanlarca anlaşılabilir niteliktedir.

Önce İş Güvenliği Levhalarının İmalatı Nasıl Yapılır?

İş güvenliği levhaları pleksi, pvc, dekota, alüminyum sac malzemelerin cnc router veya lazer cihazı ile ince plaka halinde kesilmesi ile üretilmektedir. Üretilen bu uyarı ikaz levhaları üzerine uv baskı makinesiyle dijital baskı yapılarak iş güvenliği levhası ürününün üretimi tamamlanmış olacaktır.  

Önce İş Güvenliği Levhaları Ürünleri Nelerdir?

Önce İş Güvenliği Levhaları, Okul İş güvenliği levhaları, Uyarı Levhaları, İkaz Levhaları, Yönlendirme Levhaları. İş Güvenlik Tabelaları, Önce Can Güvenliği Levhası, Güvenlik Önlemlerini Almadan İşe Başlama Uyarı Levhası, Önce Güvenlik, Makina Çalışırken Temizlik Yapmayınız. Makina Çalışırken Tamir ve Bakım Yapmayınız, Giyotin Makasında Görevliden Başkasının Çalışması Yasaktır, Elevatör Kapaklarını Açık Bırakma Levhası. Kağıt Sepetlere Yanık Sigara Atmayınız Levhası, Yetkili Olmadığın Makina ve Aletleri Kullanma Levhası, Çalışırken Başkasının Hayatını Tehlikeye Atma Levhası. Yangın Söndürücü ve Dolaplarının Önünü Kapatma Levhası, Yüzük ve Bilezik Tehlikelidir Levhası, Yerlere Sigara ve Çöp Atmayın Levhası, Yetkileriniz Dışında İş Yapmayınız Levhası. Yasak Bölgelerde Sigara İçmeyiniz Levhası, Enerjiyi Suyu Zamanı Boşa Harcama Levhası. Yanıcı ve Patlayıcı Madde Uyarı Levhası, Kesme İşi Yaparken Uyarı Levhası, Makinayı Terk Ederken Durdurun Levhası, Görevli Olmayanlar Uyarı Levhası. Makinaları Dikkatli Kullan Levhası, Makinaların Kullanma Talimatı Uyarı Levhası, Çalışanı Meşgul Etme Uyarı Levhası, İş Güvenliği Talimatları, Uyarı Levhası. Makina ve Takımlarınızı Temiz Tutun Uyarı Levhası, Her İşe Uygun Alet Kullan Uyarı Levhası, Tüpleri Kapat Uyarı Levhası, İş Emniyeti Hakkında Uyarı Levhası, Terk Ettiğiniz Bölüm Uyarı Levhası. İşe Başlamadan Güvenlik Tedbirini Al Levhası, Amirine Bildir Uyarı Levhası

Benzer Haberler

Yeni Haberler